Zásady zpracování osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Robert Budirský,  Josefovice 14, 747 64 , IČO: 61611387 vám jasně a otevřeně sděluje, jak zpracovává vaše osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochran fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“).

Respektujeme vaše právo na soukromí a vaše právo na informace o zpracování vašich osobních údajů, které zadáváte na webu burirsky.cz

Chráníme vaše osobní údaje

Respektujeme nové nařízení GDPR i vaše právo na informace o tom, jakým způsobem zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje. Věřte, že jsme přijali všechna potřebná technická a personální opatření, aby byly vaše osobní údaje v bezpečí a chránili jsme je před neoprávněným přístupem. Kdykoli vás požádáme o informace nebo osobní údaje, potřebujeme je k poskytování našich služeb.

Jaké osobní údaje od vás potřebujete?

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, když máte zájem o některou z našich služeb. Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují jako povinné údaje kontaktní informace – bez nich bychom vám nemohli připravit nabídku nebo službu realizovat.

Vaše osobní údaje nevyužíváme k zasílání newslettrů, ani reklamních nabídek e-mailem – slouží výhradně pro vzájemnou komunikaci po vyjádření vašeho zájmu o naše služby, přípravu nabídky a uzavření smlouvy nebo objednávku služby.

Osobní údaje mohou také pocházet z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku.

Vaše data potřebujeme pro následující úkony:

 • Zpracovat vaši objednávku služby, váš zájem o naše služby nebo vypracování obchodní nabídky.
 • Kontaktovat vás v případě zájmu o naše služby, který jste zadali na webu.
 • Odpovědět na vaše dotazy ohledně nabídky a služeb a informovat vás o nových a změněných službách.

Jaká vaše data zpracováváme?

 • Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, sídlo, adresa bydliště, IČ (v případě podnikání).
 • Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa vašich webových stránek
 • Informace o využití našich služeb a produktů – například o jaké služby jste měli zájem, jaké jste si objednali, informace o nastaveních vaší služby, které jsou potřebné pro realizaci služeb
 • Informace o telefonických hovorů nebo e-mailové komunikaci nebo jiných interakcí s vámi, například pomocí chatu, SMS zpráv.
 • Geolokační a analytické webové údaje – geolokační údaje z webového prohlížeče při návštěvě našich stránek a analytické nástroje pro analýzu naší návštěvy na našich stránkách pro zlepšení a optimalizaci našich stránek (viz cookies )

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nezbytnou dobu, a to výlučně pro výše uvedené účely:

Při zájmu o naše služby nebo objednávce služby po dobu 7 let od obdržení vašeho zájmu (vyplnění formuláře / objednávky na webu) nebo v zákonem stanovenou dobou (na dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Po uplynutí příslušné doby budou vaše osobní údaje vymazány, v rozsahu a pro účely, pro které podle právních předpisů není nutný souhlas.

Vaše data jsou v bezpečí

Podnikli jsme nezbytná technická a organizační opatření na ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Na webu máme nainstalován bezpečnostní protokol SSL, který všechna data se serverem odesílá v šifrované podobě. Údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy výlučně na území Evropské unie.

Spolupracujeme pouze s těmi nejlepšími poskytovateli internetových služeb

Naše webové stránky jsou uloženy a zabezpečeny na serverech společnosti Websupport, která je jedničkou v poskytování webhostingových služeb na Slovensku a garantuje maximální úroveň bezpečnosti dat.

Vaše údaje neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme se třetími stranami za účelem obchodování.

Máte právo vědět, jak zpracováváme vaše osobní údaje 

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou za rok). Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete nás požádat, abychom tyto informace opravili nebo odstranili.

Vaše data nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví, nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou například nevyrovnané dluhy.

Máte právo kdykoli:

 • odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • požadovat přístup ke svým osobním údajům,
 • na jejich opravu nebo smazání vašich údajů,
 • na omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • pro přenositelnost těchto údajů k jinému správci
 • jakož i právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud máte podezření, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR

Jak mohu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů podat?

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze poslat pouze v písemné podobě, a to proto, abychom měli o vašem odvolání řádný záznam.

V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu kancelář: Robert Budirský, Josefovice 14, 747 64 Hrabyně, info@budirsky.cz

Spravovat Souhlas s cookies